Kim jesteśmy


Inicjatorami powstania tego stowarzyszenia są rodzice autystycznej Oli.

Wraz z przyjaciółmi i rodzicami dzieci autystycznych chcemy poszerzać wiedzę na temat Autyzmu oraz dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Pragniemy szukać rozwiązań dla poprawy zdrowia, lepszej edukacji i godnego życia naszych autystycznych dzieci.

 

Obszar naszego działania to Świętochłowice i okolice.

Współtworzymy, wraz z Fundacją Pomóc Więcej, Centrum Terapii i Edukacji HORYZONT w Świętochłowicach.