Kim jesteśmy


Inicjatorami powstania tego stowarzyszenia są rodzice

autystycznej Oli. Wraz z przyjaciółmi i rodzicami dzieci

autystycznych chcą poszerzać wiedzę na temat Autyzmu

oraz dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi.

 

Pragniemy szukać rozwiązań dla poprawy zdrowia,

lepszej edukacji i godnego życia naszych dzieci.

 

Obszar naszego działania to Świętochłowice i okolice.

 

Współtworzymy, wraz z Fundacją Pomóc Więcej, Centrum Terapii i Edukacji HORYZONT w Świętochłowicach.